Tag Archives: drip irrigation

18Mar/17

Vegetable Nursery, Polyhouse and Drip Irrigation Setup

तेलकुवा कृषि कम्पनीले आधुनिक कृषिलाई आत्मसात गर्दै बिऊ उमार्न तथा बेमौसमी तरकारीको लागि भेजीटेबल नर्सरी, पोलीहाउस र बुंदागत सिंचाईको सेटअप गरेको छ. स्थानीय कृषकहरुले स्वयं सेटअपमा आफ्नो उपस्थिति जनाई सेटअप तरिका सिक्नेRead More…